Skapa ett gratis konto på Löpning.se för att planera din säsong. Registrera dig här!

Vanliga skador inom löpningen

Vanliga skador inom löpningen

Tyvärr är det väldigt vanligt med skador inom löpningen. Detta beror i väldigt hög utsträckning på för hög belastning, eller på att man inte belastar kroppen på rätt sätt. För att komma till rätta med löprelaterade skador kan man ta hjälp från flera olika håll, beroende på vad det är för typ av skada man har råkat ut för.

Förebygg skador med prehab träning

Har du erfarenhet av att du ofta blir småskadad, kan det vara hög tid att köra igång med underhållande styrketräning. Styrketräningen kommer inte göra dig som löpare till något muskelberg, du kan däremot ha stora fördelar av den i din löpning, då du blir starkare i de bärande musklerna och därför tål lite större påfrestning under löpträningen.

Läs mer om prehab för löpare här